« 2Moj 30:32 2 Księga Mojżeszowa 30:33 2Moj 30:34 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Człowiek, którybykolwiek złożył takowy, i dałby obcemu z niego, wygładzon będzie z ludu swego.
2.GDAŃSKA.1881Ktobykolwiek uczynił taką maść, a namazałby nią kogo obcego, wytracony będzie z ludu swego.
3.GDAŃSKA.2017Ktokolwiek sporządzi podobny i namaści nim kogoś obcego, będzie wykluczony ze swego ludu.
4.CYLKOWKtokolwiek zmięsza podobny mu, i kto namaści nim postronnego, wytraconym będzie z ludu swojego."
5.KRUSZYŃSKIKtobykolwiek skomponował taką samą, albo włożył z niej na cudzoziemca, będzie wykreślony z pośród swego narodu".
6.MIESESKtokolwiek będzie sporządzał maść takową, lub kto da z niej cokolwiek na postronnego – niech będzie wytraconym z ludu swego.
7.TYSIĄCL.WYD5Ktokolwiek zaś sporządziłby podobny i wylewałby go na niepowołanego, winien być wykluczony ze swego ludu.
8.BRYTYJKAKtokolwiek by sporządził taki sam i namaścił nim kogoś innego, zostanie wytracony ze swojego ludu.
9.POZNAŃSKAKto by przygotował podobny albo kto by coś z niego dał obcemu człowiekowi, ma być wykluczony ze swego ludu".
10.WARSZ.PRASKAKto by zaś sporządzał [taką maść] i użył jej do namaszczenia kogoś, kto nie jest kapłanem, będzie wyłączony ze swojej społeczności.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ktokolwiek zmiesza podobny do niego i kto namaści nim postronnego będzie wytracony ze swojego ludu.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITKtokolwiek przygotuje olejek o takim samym składzie lub ktokolwiek nałoży go na osobę, dla której nie jest on przeznaczony, zostanie usunięty spośród swojego ludu.