« 2Moj 31:5 2 Księga Mojżeszowa 31:6 2Moj 31:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I dałem mu towarzysza Ooliaba, syna Achisamech, z pokolenia Dan. A w serce każdego ćwiczonego dałem mądrość, aby uczynili wszystko, com ci rozkazał,
2.GDAŃSKA.1881A oto, Ja przydałem mu Acholijaba, syna Achysamechowego z pokolenia Dan, a w serce każdego dowcipnego dałem mądrość, aby zrobili wszystko com ci przykazał.
3.GDAŃSKA.2017Oto dałem mu Oholiaba, syna Achisamaka, z pokolenia Dana. Wlałem też mądrość w serce każdego uzdolnionego, aby uczynili wszystko, co ci przykazałem:
4.CYLKOWA Ja, oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z pokolenia Dan, a w sercu każdego mądrego złożyłem mądrość, aby wykonali wszystko, com przykazał tobie.
5.KRUSZYŃSKIA oto ja daję mu do pomocy Ocholijaba, syna Ahisama z pokolenia Dana i włożę mądrość do serca tych wszystkich uzdolnionych, aby wykonali to wszystko, co tobie poleciłem:
6.MIESESA Ja oto przydałem mu Ohŏliāba, Syna Ăchisamacha z pokolenia Dana, oraz też i każdego mądrego, któremu włożyłem mądrość do serca, ażeby sporządzili wszystko, co Ja poleciłem tobie:
7.TYSIĄCL.WYD5A dodam mu Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem umysły wszystkich rękodzielników mądrością, aby mogli wykonać to, co ci rozkazałem:
8.BRYTYJKAI oto przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z plemienia Dan. A serce każdego zręcznego obdarzyłem umiejętnością wykonania wszystkiego, co Ci rozkazałem:
9.POZNAŃSKAPrzydałem mu też do pomocy Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Udzieliłem też mądrości wszystkim uzdolnionym mężom, aby mogli wykonać to wszystko, co ci poleciłem:
10.WARSZ.PRASKADodam mu do pomocy Oholiaba, syna Achisamaka z pokolenia Dana. Napełniłem też mądrością serca wszystkich co sprawniejszych rzemieślników, aby mogli wykonać wszystko, co ci poleciłem, to znaczy:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Ja, oto dodałem mu Oholiaba, syna Achisamacha z pokolenia Dan; a w sercu każdego mądrego złożyłem mądrość, aby wykonali wszystko, co ci przykazałem:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITZauważ, że Ja także przydałem mu Oholiaba, syna Achisamacha, z plemienia Dan, a serca wszystkich zdolnych rzemieślników obdarzyłem mądrością, tak że wykonają wszystko, co ci zleciłem: