« 2Moj 32:15 2 Księga Mojżeszowa 32:16 2Moj 32:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I uczynione robotą Bożą: pismo też Boże było na tablicach wyrzezane.
2.GDAŃSKA.1881A one tablice robotą Bożą były; pismo także pismo Boże było, wyryte na tablicach.
3.GDAŃSKA.2017Tablice te były dziełem Boga, a pismo też było pismem Boga wyrytym na tablicach.
4.CYLKOWA tablice były dziełem Bożém, a pismo było pismem Bożém - wyrytém na tablicach.
5.KRUSZYŃSKITablice były dziełem Bo żem, a pismo pismem Bożem, wyrytem na tablicach.
6.MIESESa tablice te dziełem one Boga, a pismo to – pismem ono Boga, wyryte na tablicach tych.
7.TYSIĄCL.WYD5Tablice te były dziełem Bożym, a pismo na nich było pismem Boga wyrytym na tablicach.
8.BRYTYJKATablice te były dziełem Bożym, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach.
9.POZNAŃSKATablice te były dziełem Boga, a pismo też było pismem Boga, wyrytym na tablicach.
10.WARSZ.PRASKACałe tablice były dziełem Boga, pismo wyryte na tablicach też było pismem Boga.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A tablice były dziełem Boga, a pismo było pismem Boga, wyrytym na tablicach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITTablice te były dziełem Boga i pismo wyryte na tych tablicach również było pismem Boga.