« 2Moj 34:30 2 Księga Mojżeszowa 34:31 2Moj 34:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPAle przyzwani będąc od niego, wrocili się tako Aaron jako i książęta wszego pospolstwa, a gdy mowił jest,
2.WUJEK.1923I zawołani od niego, wrócili się, tak Aaron, jako przełożeni zgromadzenia. A potem, jako odprawił rzecz do nich,
3.GDAŃSKA.1881Ale zawołał na nich Mojżesz, i nawrócili się ku niemu Aaron, i wszystkie książęta zgromadzenia, i mówił Mojżesz do nich.
4.GDAŃSKA.2017Ale Mojżesz zawołał ich i Aaron oraz wszyscy przywódcy zgromadzenia Izraela wrócili do niego. I Mojżesz rozmawiał z nimi.
5.CYLKOWI przywołał ich Mojżesz, i zwrócili się ku niemu - Ahron i wszyscy książęta zboru, - i mówił Mojżesz z nimi.
6.KRUSZYŃSKIMojżesz ich przywołał i przyszli do niego: Aaron, oraz wszyscy przełożeni zgromadzenia i przemówił do nich Mojżesz.
7.MIESESWówczas przywołał Mojżesz ich, zaczem Aron i wszyscy książęta Gminy zwrócili się do niego i Mojżesz przemawiał do nich.
8.TYSIĄCL.WYD5A gdy Mojżesz ich przywołał, Aaron i wszyscy przywódcy zgromadzenia przyszli do niego, i Mojżesz rozmawiał z nimi.
9.BRYTYJKAGdy zaś Mojżesz ich przywołał, zwrócili się Aaron i wszyscy przywódcy zboru do niego, a Mojżesz rozmawiał z nimi.
10.POZNAŃSKAAle Mojżesz ich przywołał. Wrócili wtedy do niego, Aaron i wszyscy książęta ludu, i Mojżesz rozmawiał z nimi.
11.WARSZ.PRASKAWtedy Mojżesz sam przywołał ich do siebie. Przyszedł tedy Aaron i wszyscy starsi całego zgromadzenia, a [Mojżesz] przemówił do nich.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale Mojżesz ich przywołał; zatem Ahron i wszyscy przywódcy zboru zwrócili się ku niemu i Mojżesz z nimi rozmawiał.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz gdy Mojżesz przywołał ich, zawrócili - Aaron wraz ze wszystkimi przywódcami zgromadzenia - i Mojżesz przemówił do nich.