« 2Moj 8:28 2 Księga Mojżeszowa 8:29 2Moj 8:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzecze Mojżesz: „Wynidę od ciebie a pomodlę sie Panu, a odydzie mucha od faraona i od sług jego, i od luda jego ❬za jutra❭, ale mię dalej nie chciej obłudzować, by nie puścił luda ofierować Panu”.
2.WUJEK.1923I rzekł Mojżesz: Wyszedłszy od ciebie, będę prosił Pana: i odejdzie mucha od Pharaona, i od sług jego, i od ludu jego jutro: wszakże nie chciéj więcéj omylać, byś puścić nie miał ludu, ofiarować Panu.
3.GDAŃSKA.1881I odpowiedział Mojżesz: Ja wychodzę od ciebie, i będę się modlił Panu, a odejdzie rozmaite robactwo od Faraona, od sług jego, i od ludu jego jutro; tylko niech więcej Farao nie kłamie, aby nie miał wypuścić ludu dla ofiarowania Panu.
4.GDAŃSKA.2017Mojżesz powiedział: Wychodzę od ciebie i wstawię się za tobą u PANA, aby rozmaite muchy odeszły jutro od faraona, od jego sług i od jego ludu. Tylko niech faraon już więcej nie oszukuje, nie chcąc wypuścić ludu, by złożył ofiarę PANU.
5.CYLKOW(8:25) I rzekł Mojżesz: "Oto wychodzę od ciebie i pomodlę się Wiekuistemu, a ustąpi rój robactwa od Faraona, i od sług jego i od ludu jego jutro; lecz niech przestanie Faraon zwodzić, nie uwalniając ludu, aby ofiarował Wiekuistemu."
6.KRUSZYŃSKIMojżesz odpowiedział: "Oto ja wychodzę od ciebie i będę prosił Boga, a jutro owady odstąpią od faraona, od sług jego i od ludu jego. Tylko by faraon nadal nie oszukiwał, nie pozwalając wyjść lud owi, aby złożył ofiarę Bogu".
7.MIESESA Mojżesz rzekł: „Skoro ja wyjdę od ciebie, pomodlę się do Wiekuistego, a robactwa rój ustąpi jutro od Faraona, od sług jego i od ludu jego, lecz niech Faraon nie zwodzi dalej, iżby nie zwalniał ludu tego gwoli składaniu ofiar Wiekuistemu”.
8.TYSIĄCL.WYD5Odpowiedział Mojżesz: Oto ja, gdy wyjdę od ciebie, będę prosił Pana, a jutro muchy oddalą się od faraona, od sług jego i od ludu jego, tylko niech faraon nie zwodzi nas więcej, nie wypuszczając ludu, i pozwoli ludowi złożyć ofiarę Panu.
9.BRYTYJKAMojżesz odpowiedział: Gdy wyjdę od ciebie, wstawię się do Pana, i jutro oddalą się muchy od faraona, jego sług i jego ludu; tylko niech faraon znowu nas nie oszuka, nie wypuszczając ludu, by złożył ofiarę Panu.
10.POZNAŃSKA(8:25) Mojżesz odpowiedział:- Skoro tylko wyjdę od ciebie, będę błagał Jahwe, a jutro odstąpią bąki od faraona, od jego służby i ludu. Niech tylko faraon nie zwodzi dłużej, nie chcąc wypuścić tego ludu, by ten złożył ofiary Jahwe.
11.WARSZ.PRASKAMojżesz na to: Dobrze, już ruszam i będę się modlił do Jahwe. Jutro opuszczą muchy faraona, jego sługi i cały lud. Ale niech faraon nie oszukuje nas już więcej i nie przeszkadza ludowi wyruszyć w drogę i złożyć ofiarę na cześć Jahwe.
12.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(8:25) A Mojżesz powiedział: Oto wychodzę od ciebie i pomodlę się do WIEKUISTEGO, a jutro rój robactwa ustąpi od faraona, od jego sług, oraz od jego ludu. Lecz faraon niechaj przestanie zwodzić, nie uwalniając ludu, aby złożył ofiary WIEKUISTEMU.
13.EIB.BIBLIA.2016.LITMojżesz oświadczył: Gdy tylko wyjdę od ciebie, wstawię się u PANA i jutro oddali się chmara od faraona, od jego sług i od jego ludu. Tylko niech faraon już z nas nie kpi i nie odmawia zgody na wypuszczenie ludu, aby mógł iść i złożyć ofiarę PANU.