« Przys 1:7 Księga Przysłów 1:8 Przys 1:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchaj, synu mój! ćwiczenia ojca twego, a nie opuszczaj zakonu matki twojéj:
2.GDAŃSKA.1881Słuchaj, synu mój! ćwiczenia ojca twego, a nie opuszczaj nauki matki twojej.
3.GDAŃSKA.2017Synu mój, słuchaj pouczenia swego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki;
4.KRAMSTUCKSłuchaj synu napomnienia ojca twojego, a nie zaniedbuj nauki matki twojej.
5.CYLKOWPosłuchaj, synu mój, napomnienia ojca twego, a nie zaniechaj nauki matki twojej!
6.TYSIĄCL.WYD5Synu mój, słuchaj karcenia swego ojca, nie odrzucaj pouczenia swej matki,
7.BRYTYJKASynu mój, słuchaj pouczenia swojego ojcai nie odrzucaj nauki swojej matki,
8.POZNAŃSKASłuchaj, synu mój, pouczenia ojca i nie gardź wskazaniami matki.
9.WARSZ.PRASKASynu, słuchaj zawsze napomnień ojca i nie lekceważ pouczeń matki,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Posłuchaj, Mój synu, napomnienia twojego ojca i nie zaniechaj nauki twojej matki.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchaj, mój synu, pouczeń swego ojca i nie porzucaj nauk swojej matki.