« Przys 17:5 Księga Przysłów 17:6 Przys 17:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Wieńcem starych są synowie synów: a chwała synów ojcowie ich.
2.GDAŃSKA.1881Korona starców są synowie synów ich, a ozdoba synów są ojcowie ich.
3.GDAŃSKA.2017Koroną starców są synowie synów, a chlubą synów są ich ojcowie.
4.KRAMSTUCKWieńcem starców są wnuki, ozdobą dzieci ich rodzice.
5.CYLKOWKoroną starców są wnuki, a ozdobą dzieci ich rodzice.
6.TYSIĄCL.WYD5Koroną starców synowie synów, a chlubą synów ojcowie.
7.BRYTYJKAKoroną starców są synowie synów, a chlubą dzieci są ich ojcowie.
8.POZNAŃSKAKoroną starców są synowie synów, a chlubą synów ich ojcowie.
9.WARSZ.PRASKAKoroną ludzi starych są synowie ich synów, a synowie są chwałą ich ojców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Koroną starców są wnuki, a ozdobą dzieci ich rodzice.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKoroną starców są synowie synów, a chlubą synów - ich ojcowie.