« Przys 19:11 Księga Przysłów 19:12 Przys 19:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Jako ryk lwi, tak i gniew królewski: a jako rosa na trawie, tak téż wesoła twarz jego.
2.GDAŃSKA.1881Zapalczywość królewska jest jako ryk lwięcia; ale łaska jego jest jako rosa na trawie.
3.GDAŃSKA.2017Gniew króla jest jak ryk lwa, a jego przychylność jak rosa na trawie.
4.KRAMSTUCKJak ryk lwa, tak gniew króla, a jak rosa na trawę - jego łaska.
5.CYLKOWNiby poryk lwa jest gniew króla, ale niby rosa na roślinność łaska jego.
6.TYSIĄCL.WYD5Jak ryk lwa zagniewanie króla, jego życzliwość to rosa na trawie.
7.BRYTYJKAGniew króla jest jak pomruk lwa, lecz jego łaska jak rosa na trawie.
8.POZNAŃSKAGniew królewski jest jak ryk lwa, ale jak rosa na trawie jego łaskawość.
9.WARSZ.PRASKAZagniewanie króla jest jak lwa ryczenie, a jego łaskawość jak rosa na trawie.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gniew króla jest jak ryk lwa, a jego łaska jak rosa na roślinności.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITGniew króla jest jak pomruk lwa, a jego przychylność jak rosa na trawie.