« Przys 3:16 Księga Przysłów 3:17 Przys 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Drogi jéj drogi piękne, i wszystkie ścieżki jej spokojne.
2.GDAŃSKA.1881Drogi jej rozkoszne, i wszystkie ścieszki jej spokojne.
3.GDAŃSKA.2017Jej drogi są drogami rozkoszy i wszystkie jej ścieżki spokojne.
4.KRAMSTUCKJej drogi są drogami miłemi, a we wszystkich jej kolejach - spokój.
5.CYLKOWDrogi jej drogi urocze, a wszystkie jej ścieżki pomyślnością.
6.TYSIĄCL.WYD5Jej drogi drogami miłymi, wszystkie jej ścieżki to pokój.
7.BRYTYJKAJej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.
8.POZNAŃSKADrogi jej są drogami pełnymi uroku, a wszystkie jej ścieżki - [ścieżkami] pokoju.
9.WARSZ.PRASKAJej drogi są drogami radości, a wszystkie jej ścieżki prowadzą do szczęścia.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jej drogi są uroczymi drogami, a pomyślność na wszystkich jej ścieżkach.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki niosą pokój.