« Przys 4:1 Księga Przysłów 4:2 Przys 4:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Dar dobry dam wam, nie opuszczajcie zakonu mego.
2.GDAŃSKA.1881Albowiem wam naukę dobrą daję; zakonu mego nie opuszczajcie.
3.GDAŃSKA.2017Bo daję wam dobrą naukę, nie porzucajcie mego prawa.
4.KRAMSTUCKAlbowiem daję wam wykład dobry, mojej nauki nie zaniedbujcie.
5.CYLKOWAlbowiem naukę dobrą daję wam, nie zaniedbujcie wskazówki mojej!
6.TYSIĄCL.WYD5Udzielam wam cennej nauki, nie gardźcie moim pouczeniem.
7.BRYTYJKABo daję wam dobrą naukę, nie gardźcie moim wskazaniem!
8.POZNAŃSKAAlbowiem dobrą naukę wam przekazuję: pouczeń moich nie porzucajcie!
9.WARSZ.PRASKABo ja wam przekazuję dobrą naukę, nie lekceważcie tedy moich wskazań!
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż daję wam dobrą naukę; nie zaniedbujcie Mojej wskazówki!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITBo podaję wam dobrą naukę, moich wskazań nie porzucajcie!