« Przys 4:2 Księga Przysłów 4:3 Przys 4:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo i ja byłem synem u ojca mego, młodziuchnym i jedynaczkiem przed matką moją:
2.GDAŃSKA.1881Gdybym był młodziuchnym synem u ojca mego, i jedynakiem u matki mojej,
3.GDAŃSKA.2017Byłem bowiem synem mego ojca i miłym jedynakiem w oczach mojej matki.
4.KRAMSTUCKGdyż i ja synem byłem ojcu swojemu, pieszczonym i jedynym u swojej matki.
5.CYLKOWBo gdym synem był ojcu mojemu, pieszczonym i jedynakiem pod opieką matki mojej,
6.TYSIĄCL.WYD5Bo i ja byłem synem mego ojca, kochanym jedynakiem matki;
7.BRYTYJKAGdy jeszcze byłem synem u mojego ojca, jako miły jedynak pod opieką mojej matki,
8.POZNAŃSKABo i ja byłem synem dla mego ojca, pieszczonym i jedynym w oczach matki mojej;
9.WARSZ.PRASKAKiedy żyłem jeszcze jako dziecko przy ojcu i jako umiłowany, jedyny syn mojej matki,
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo gdy byłem synem mojego ojca, pieszczonym jedynakiem pod opieką swej matki,
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy jeszcze mieszkałem u ojca i byłem pupilkiem u matki,