« Przys 4:3 Księga Przysłów 4:4 Przys 4:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I nauczał mię i mówił: Niech przyjmie słowa moje serce twoje: strzeż przykazań moich, a będziesz żył.
2.GDAŃSKA.1881On mię uczył, powiadając mi: Niech się chwyci powieści moich serce twoje, strzeż przytkazań moich, a będziesz żył.
3.GDAŃSKA.2017On mnie uczył, mówiąc mi: Niech twoje serce zachowa moje słowa; strzeż moich przykazań, a będziesz żył.
4.KRAMSTUCKNauczał mnie mój ojciec i mawiał do mnie: niechaj moje słowa pokrzepią twoje serce; zachowuj moje zlecenia, a będziesz żył.
5.CYLKOWUczył mnie tedy, i rzekł do mnie: "Niechaj zachowa serce twe słowa moje; przestrzegaj przykazań moich, a będziesz żył".
6.TYSIĄCL.WYD5a tymi słowami mnie pouczał: Niech przyjmie twe serce me słowa, strzeż mych nakazów, a będziesz żył.
7.BRYTYJKAPouczał mnie i mówił do mnie: Niech się twoje serce mocno trzyma moich słów, przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył!
8.POZNAŃSKAi on mnie pouczał i mówił do mnie: Niech serce twoje zachowa moje słowa; przestrzegaj moich przykazań, a będziesz żył.
9.WARSZ.PRASKAwtedy ojciec pouczał mnie i tak do mnie mówił: Weź sobie moje słowa do serca, zachowuj moje polecenia, a żył będziesz
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.zwykł mnie uczyć oraz do mnie powiedział: Niech twe serce zachowa moje słowa; przestrzegaj moich nakazów, a będziesz żył.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITpouczał mnie i tak mówił do mnie: Uchwyć się mocno moich słów, przestrzegaj mych przykazań, abyś żył!