« Przys 7:23 Księga Przysłów 7:24 Przys 7:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Teraz tedy, synu mój! słuchaj mię, a bądź pilen słów ust moich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż teraz, synowie! słuchajcie mię, a bądźcie pilni powieści ust moich.
3.GDAŃSKA.2017Więc teraz słuchajcie mnie, synowie, i zważajcie na słowa moich ust.
4.KRAMSTUCKA teraz synowie, słuchajcie mnie, zważajcie na słowa ust moich,
5.CYLKOWTeraz tedy synowie, słuchajcie mnie, a baczcie na słowa ust moich.
6.TYSIĄCL.WYD5Więc teraz, synowie, słuchajcie, zważajcie na słowa ust moich.
7.BRYTYJKAOtóż teraz, synowie, słuchajcie mnie, uważajcie na słowa moich ust!
8.POZNAŃSKASłuchajcie mnie więc, synowie moi, zważajcie na mowę ust moich:
9.WARSZ.PRASKAUsłuchajcie mnie tedy, synowie moi, i weźcie sobie do serca to, co do was mówię.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem teraz, synowie, Mnie słuchajcie i uważajcie na słowa Moich ust.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITTeraz więc posłuchajcie mnie, synowie, rozważcie to, co chcę wam powiedzieć!