« Przys 8:5 Księga Przysłów 8:6 Przys 8:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słuchajcie; bo o wielkich rzeczach mówić będę: i otworzą się usta moje, aby opowiadały prawości.
2.GDAŃSKA.1881Słuchajcie; bo o wielkich rzeczach będę mówił, a otworzenie warg moich opowie szczerość.
3.GDAŃSKA.2017Słuchajcie, bo będę mówił o rzeczach wzniosłych, a wargi moje otworzą się, aby głosić prawość.
4.KRAMSTUCKSłuchajcie, albowiem wzniosłe słowa mówię, otwieram swe usta dla prawości.
5.CYLKOWSłuchajcie, bo poważne rzeczy wygłaszam, a otwierają się usta moje ku temu co proste.
6.TYSIĄCL.WYD5Słuchajcie, mówię rzeczy wzniosłe, z warg moich wychodzi rzetelność.
7.BRYTYJKASłuchajcie, bo o rzeczach szlachetnych mówię, a prawe jest to, co wypowiadają moje wargi.
8.POZNAŃSKASłuchajcie, gdyż mówię o rzeczach podniosłych, a wargi moje otwieram, [by uczyć] o tym, co prawe.
9.WARSZ.PRASKAPosłuchajcie! Będę wam mówiła o sprawach ważnych, słuszne jest to wszystko, co wyjdzie z ust moich.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słuchajcie, bo wygłaszam poważne rzeczy, a Me usta otwierają się na to, co proste.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITWyjawiam rzeczy szlachetne, moje wargi mówią o tym, co prawe,