« Koh 4:12 Księga Koheleta 4:13 Koh 4:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Lepsze jest pacholę ubogie a mądre, niźli król stary a głupi, który nie umie opatrzyć na przyszły czas.
2.GDAŃSKA.1881Lepszy jest chłopiec ubogi a mądry, niżeli król stary a głupi, który już nie umie przyjmować napominania.
3.GDAŃSKA.2017Lepszy jest chłopiec ubogi i mądry niż król stary i głupi, który nie potrafi już przyjmować napomnienia.
4.CYLKOWLepszy młodzieniec ubogi a mądry, niżeli król stary a głupi, który niezdolny już przestrogi przyjmować.
5.TYSIĄCL.WYD5Lepszy młodzieniec ubogi, lecz mądry, od króla starego, ale głupiego, który już nie umie korzystać z rad.
6.BRYTYJKAUbogi, lecz mądry młodzieniec jest lepszy niż król stary i głupi, który już nie przyjmuje ostrzeżenia.
7.POZNAŃSKAWięcej wart jest młodzieniec ubogi i mądry aniżeli król stary a głupi, który nie potrafi już słuchać porad.
8.WARSZ.PRASKALepszy młodzieniec ubogi, ale mądry, niż król stary, a głupi. Ten ostatni bowiem nie potrafi już usłuchać żadnej rady.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lepszy młodzieniec ubogi, a mądry niż król stary, a głupi, który już jest niezdolny przyjmować przestrogi.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITLepszy ubogi, lecz mądry młodzieniec niż król stary i głupi, który nie potrafi już skorzystać z rady.