« PnP 1:12 Księga Pieśń nad Pieśniami 1:13 PnP 1:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923(1:12) Snopek mirrhy jest mi miły mój, między piersiami mojemi mieszkać będzie.
2.GDAŃSKA.1881Jako snopek myrry jest mi miły mój na piersiach moich odpoczywający.
3.GDAŃSKA.2017Jak wiązka mirry jest dla mnie mój miły, spoczywa na moich piersiach.
4.CYLKOWJako mieszek myrry jest mi luby mój, spoczywający na piersiach moich.
5.TYSIĄCL.WYD5Mój miły jest mi woreczkiem mirry, między piersiami mymi położonym.
6.BRYTYJKAMój miły jest mi wiązką mirry, położoną między moimi piersiami.
7.POZNAŃSKAWoreczkiem mirry jest dla mnie mój umiłowany, spoczywającym między moimi piersiami.
8.WARSZ.PRASKAMój umiłowany jest dla mnie jak woreczek mirry zawieszony pomiędzy piersiami.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mój luby jest dla mnie jak mieszek mirry, który spoczywa na mych piersiach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMój najdroższy jest mi wiązką mirry, ułożoną na noc między moimi piersiami.
11.TOR.PRZ.Sakiewką mirry jest dla mnie mój umiłowany, ułożoną między moimi piersiami.