« PnP 8:1 Księga Pieśń nad Pieśniami 8:2 PnP 8:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Poimam cię, i wyprowadzę do domu matki mojéj, tam mię będziesz uczył: a dam ci pełną z wina przyprawnego, i moszczu z jabłek granatowych moich.
2.GDAŃSKA.1881Prowadziłabym cię, i wprowadziła do domu matki mojej, gdziebyś mię uczył; a jabym ci dała pić wino przyprawne i moszcz z jabłek moich granatowych.
3.GDAŃSKA.2017Powiodłabym cię i wprowadziła do domu swojej matki, gdzie byś mnie uczył. A ja dałabym ci do picia wino korzenne, moszcz ze swoich granatów.
4.CYLKOWPowiodłabym cię, i wprowadziła do domu matki mojej, gdziebyś mnie uczył; a dałabym ci napić się wina przyprawnego, moszczu z granatów moich.
5.TYSIĄCL.WYD5Powiodłabym cię i wprowadziła w dom matki mej, która mnie wychowała; napoiłabym cię winem korzennym, moszczem z granatów.
6.BRYTYJKAPowiodłabym cię, wprowadziłabym cię do domu mojej matki, do komory mojej rodzicielki; uraczyłabym cię przyprawionym winem, moszczem z jabłek granatu.
7.POZNAŃSKAWprowadziłabym cię do domu mej matki, (zabrałabym cię do mieszkania mojej rodzicielki). Napoiłabym cię winem korzennym, moszczem z granatów.
8.WARSZ.PRASKAA potem wzięłabym cię pod rękę i zaprowadziła do matczynego domu, do matki, która mnie wychowała. Dałabym ci korzennego wina do picia i moszczu z owoców granatu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Poprowadziła i wprowadziła do domu mojej matki, gdzie byś mnie uczył. Dałabym ci się napić przyprawionego wina i moszczu z moich granatów.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPowiodłabym cię za sobą do domu nauczycielki - mej matki, i uraczyłabym cię korzennym winem, moszczem z mych jabłek granatu.
11.TOR.PRZ.Poprowadzę cię i wprowadzę do domu mojej matki, gdzie będzie mnie ona uczyła. I napoję cię winem korzennym, sokiem z mojego jabłka granatu.