« PnP 8:14 Księga Izajasza 1:1 Iza 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Widzenie Izajasza, syna Amos, które widział nad Judą i Jeruzalem za dni Ozyasza, Joathana, Achaza, i Ezechiasza, królów Judzkich.
2.GDAŃSKA.1881Widzenie Izajasza, syna Amosowego, które widział nad Judą i nad Jeruzalemem, za dni Ozeasza, Joatama, Achaza, i Ezechijasza, królów Judzkich.
3.GDAŃSKA.2017Widzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy, które miał za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza – królów Judy.
4.CYLKOWProroctwo Jeszaji, syna Amoca, który prorokował o Jehudzie i Jeruszalaim za czasów Uzyji, Jothama, Achaza i Chiskji, królów Jehudy.
5.TYSIĄCL.WYD5Widzenie Izajasza, syna Amosa, które miał w sprawie Judy i Jerozolimy w czasach królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.
6.BRYTYJKAWidzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jeruzalemu w czasach królów judzkich: Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza.
7.POZNAŃSKAWidzenie Izajasza, syna Amoca, dotyczące Judy i Jeruzalem, które miał za dni królów judzkich: Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.
8.WARSZ.PRASKAIzajasz, syn Amosa miał widzenie dotyczące Judy i Jerozolimy za czasów panowania królów judzkich Ozjasza, Jotama, Achaza i Ezechiasza.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Widzenie Jezajasza, syna Amoca, który prorokował o Judzie i Jeruszalaim za czasów Uzjasza, Jotama, Achaza i Chiskjasza – królów Judy.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITWidzenie Izajasza, syna Amosa, dotyczące Judy i Jerozolimy za dni Uzjasza, Jotama, Achaza i Hiskiasza, królów judzkich.