« Iza 1:21 Księga Izajasza 1:22 Iza 1:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Śrebro twoje obróciło się w zużelicę: wino twoje zmięszało się z wodą.
2.GDAŃSKA.1881Srebro twoje obróciło się w żużeł; wino twoje pomięszało się z wodą.
3.GDAŃSKA.2017Twoje srebro zamieniło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.
4.CYLKOWSrebro twoje obróciło się w żużle, napój twój zaprawiony wodą.
5.TYSIĄCL.WYD5Twe srebro żużlem się stało, wino twoje z wodą zmieszane.
6.BRYTYJKATwoje srebro obróciło się w żużel, twoje wino zmieszane z wodą.
7.POZNAŃSKATwe srebro zmieniło się w żużel, twe wino - z wodą zmieszane.
8.WARSZ.PRASKATwoje srebra na złom zamieniono a wino pomieszano z wodą.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Twoje srebro zamieniło się w odpadek, a twój napój został zaprawiony wodą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTwoje srebro to zwykły żużel, twój trunek zmieszany z wodą.