« Iza 16:12 Księga Izajasza 16:13 Iza 16:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To słowo, które mówił Pan do Moab od onego czasu.
2.GDAŃSKA.1881Toć jest słowo, które Pan z dawna powiedział o Moabie.
3.GDAŃSKA.2017To jest słowo, które PAN niegdyś powiedział o Moabie.
4.CYLKOWTakiém słowo, które wyrzekł Wiekuisty o Moabie od dawna.
5.TYSIĄCL.WYD5Taka jest mowa, którą od dawna wypowiedział Pan przeciw Moabowi.
6.BRYTYJKAOto słowo, które Pan wypowiedział niegdyś o Moabie.
7.POZNAŃSKATo są słowa, które ongiś wypowiedział Jahwe o Moabie.
8.WARSZ.PRASKATakie to słowa wypowiedział kiedyś Pan przeciw Moabowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Takie jest słowo, które WIEKUISTY od dawna wypowiedział o Moabie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Słowo, które PAN wypowiedział niegdyś do Moabu.