« Iza 19:20 Księga Izajasza 19:21 Iza 19:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poznają Pana w Egipcie, i poznają Egiptyanie Pana w on dzień, i będą go czcić ofiarami i darami i będą ślubować śluby Panu i oddadzą.
2.GDAŃSKA.1881I będzie Pan w Egipcie poznany, bo poznają Pana Egipczanie dnia onego, a będą go czcić ofiarami i darami, i poślubią śluby Panu, a wypełnią je.
3.GDAŃSKA.2017I PAN będzie znany w Egipcie, gdyż Egipcjanie tego dnia poznają PANA i będą składać mu ofiary i dary, będą składać PANU śluby i wypełnią je.
4.CYLKOWI znany będzie Wiekuisty w Micraim, i poznają Micrejczycy Wiekuistego w dzień on i będą Go czcić ofiarami i darami, i ślubować objaty Wiekuistemu i spełniać je.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Pan da się poznać Egipcjanom; Egipcjanie zaś nie tylko uznają Pana w ów dzień, ale czcić Go będą ofiarami ze zwierząt i z pokarmów, złożą też śluby Panu i wypełnią je.
6.BRYTYJKAWtedy objawi się Pan Egiptowi i Egipcjanie poznają w owym dniu Pana, i będą przynosić ofiary krwawe i ofiary z pokarmów, i będą składać Panu śluby i spełniać je.
7.POZNAŃSKAWtedy Jahwe będzie znany w Egipcie. Egipcjanie zaś, poznawszy Jahwe w ów dzień, będą Mu służyć przez ofiary krwawe i ofiary z pokarmów, a także będą składać śluby Jahwe i wypełnią je.
8.WARSZ.PRASKAI tak objawi się Pan Egipcjanom, którzy poznają Pana w dniu owym a potem zaczną Mu służyć składając na Jego cześć dary ofiarne. I śluby uczynią Panu i wypełnią je.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY będzie znany w Micraim; w ów dzień Micrejczycy poznają WIEKUISTEGO oraz będą Go czcić darami i ofiarami, i ślubować WIEKUISTEMU ofiary ślubne oraz je spełniać.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI objawi się PAN Egiptowi, poznają Go Egipcjanie w tym dniu, będą przynosić ofiary krwawe i z pokarmów, składać PANU śluby i wypełniać je.