« Iza 19:19 Księga Izajasza 19:20 Iza 19:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Będzie na znak i świadectwo Panu zastępów w ziemi Egipskiéj. Bo wołać będą do Pana przed trapiącym, i pośle im zbawiciela i obrońcę, który je wybawi.
2.GDAŃSKA.1881A będzie na znak i na świadectwo Panu zastępów w ziemi Egipskiej. A gdy zawołają do Pana dla tych, którzy ich ciemiężyli, tedy im pośle wybawiciela i książęcia, i wybawi ich.
3.GDAŃSKA.2017I będzie to znakiem i świadectwem dla PANA zastępów w ziemi Egiptu. A gdy zawołają do PANA z powodu ciemięzców, pośle im zbawiciela i księcia, który ich wybawi.
4.CYLKOWI będzie to na znak i na świadectwo Wiekuistemu na ziemi Micraim, tak że gdy wołać będą do Wiekuistego z powodu ciemiężców przyśle im wybawcę i obrońcę, aby ich ocalił.
5.TYSIĄCL.WYD5Będą to znaki i świadectwa o Panu Zastępów w kraju egipskim. Kiedy wobec ciemiężycieli zawezwą Pana na pomoc, pośle im wybawiciela, który ich obroni i ocali.
6.BRYTYJKAI będzie znakiem i świadkiem Pana Zastępów w ziemi egipskiej, gdy będą wołać do Pana z powodu gnębicieli, wtedy pośle im wybawiciela; on ujmie się za nimi i wyratuje ich.
7.POZNAŃSKAI będzie to znakiem i świadectwem dla Jahwe Zastępów na ziemi egipskiej. Kiedy wśród klęsk wołać będą do Jahwe, pośle im wybawcę, który ich będzie bronił i ratował.
8.WARSZ.PRASKABędą to znaki świadczące o obecności Pana Zastępów na ziemi egipskiej. Gdy doznając ucisku zaczną wołać Pana, ześle im wybawiciela, który ich będzie bronił i ratował.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To będzie na ziemi Micraimu na znak oraz na świadectwo WIEKUISTEMU; tak, że gdy będą wołać do WIEKUISTEGO z powodu ciemiężców – przyśle im wybawcę i obrońcę, aby ich ocalił.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBędzie on znakiem i świadkiem PANA Zastępów w ziemi egipskiej. I gdy będą wołać do PANA z powodu swych gnębicieli, pośle im wybawiciela - ujmie się za nimi i wyratuje ich.