« Iza 20:4 Księga Izajasza 20:5 Iza 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I zlękną się a wstydać się będą za Ethyopią, nadzieję swoję, i za Egipt, chwałę swoję.
2.GDAŃSKA.1881I przelękną się, i wstydzić się będą za Murzynów, na których się oglądali, i za Egipczanów, z których się chlubili.
3.GDAŃSKA.2017I przestraszą się, i zawstydzą z powodu Etiopii, ich nadziei, i z powodu Egiptu, ich chluby.
4.CYLKOWI pohańbieni będą, i powstydzą się z powodu Kuszu, otuchy swojej, i Micraimu, chluby swojej.
5.TYSIĄCL.WYD5Zalękną się i zarumienią z powodu kraju Kusz, ich nadziei, i z powodu Egiptu, ich chluby.
6.BRYTYJKAI przestraszą się, i zawstydzą z powodu Etiopii, swojej nadziei, i z powodu Egiptu, swojej chluby.
7.POZNAŃSKAOgarnie ich lęk i wstyd z powodu Kusz, w którym pokładano nadzieję, i z powodu Egiptu, który był przedmiotem ich dumy.
8.WARSZ.PRASKATo, czego dokonano w Kusz oraz to, czym się tak chlubili w Egipcie napełni ich bojaźnią i wstydem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I będą pohańbieni, i zawstydzą się z powodu Kuszu – swej otuchy, oraz Micraimu – swojej chluby.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTo ich przestraszy i odbierze im pewność, jaką wiązali z Kusz, swą nadzieją, oraz z Egiptem, swoją chlubą.