« Iza 63:9 Księga Izajasza 63:10 Iza 63:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Ale oni ku gniewu pobudzili i utrapili Ducha Świętego jego, i obrócił się im w nieprzyjaciela i sam je zwojował.
2.GDAŃSKA.1881Ale oni odpornymi byli, i zasmucali Ducha jego Świętego; dla tego obrócił się im w nieprzyjaciela, a sam walczył przeciwko nim.
3.GDAŃSKA.2017Ale oni się zbuntowali i zasmucili jego Świętego Ducha. Dlatego zamienił się w ich wroga i walczył przeciwko nim.
4.CYLKOWOni wszakże przekornymi byli i jątrzyli ducha Jego świętego; przeto obrócił się im w nieprzyjaciela, Sam walczył przeciw nim.
5.TYSIĄCL.WYD5Lecz oni się zbuntowali i zasmucili Jego Świętego Ducha. Zmienił się więc dla nich w nieprzyjaciela; On zaczął z nimi walczyć.
6.BRYTYJKALecz oni byli przekorni i zasmucili Ducha jego Świętego; wtedy przemienił się w ich nieprzyjaciela, sam przeciwko nim walczył.
7.POZNAŃSKAOni wszakże się buntowali i zasmucali świętego Ducha Jego. Wtedy stał się im wrogiem, sam wystąpił przeciw nim do walki.
8.WARSZ.PRASKALecz oni buntując się zasmucali Jego Świętego Ducha; stał się więc dla nich nieprzyjacielem i sam wypowiedział im wojnę.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jednak oni byli przekorni i jątrzyli Jego Świętego Ducha; dlatego zamienił się im w nieprzyjaciela, Sam walczył przeciwko nim.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOni jednak pełni przekory zasmucali Jego Ducha Świętego. Wtedy zamienił się w ich nieprzyjaciela i sam przeciwko nim walczył.