« Iza 63:8 Księga Izajasza 63:9 Iza 63:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W każdym ucisku ich nie był uciśniony, i Anioł oblicza jego zbawił je: w miłości swej i w łaskawości swej on je odkupił i nosił je i podwyższył je po wszystkie dni wieku.
2.GDAŃSKA.1881We wszelakiem uciśnieniu ich i on był uciśniony: ale Anioł oblicza jego wybawił ich. Z miłości swej, i z litości swojej on sam odkupił ich, piastował ich i nosił ich po wszystkie dni wieków.
3.GDAŃSKA.2017We wszelkim ich ucisku i on był uciśniony, a Anioł jego oblicza zbawił ich. W swojej miłości i litości on ich odkupił. Troszczył się o nich i nosił ich przez wszystkie dni wieków.
4.CYLKOWW każdej niedoli ich żal Mu było, a anioł opatrzności Jego dopomagał im, w miłości i litości Swojej wyswobadzał ich: i tak nosił i dźwigał ich po wszystkie dni starożytności.
5.TYSIĄCL.WYD5w każdym ich ucisku. To nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz Jego oblicze ich wybawiło. W miłości swej i łaskawości On sam ich wykupił. On wziął ich na siebie i nosił przez wszystkie dni przeszłości.
6.BRYTYJKANie posłaniec i nie anioł, lecz jego oblicze wybawiło ich; On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków.
7.POZNAŃSKAw każdym ich ucisku. Nie wysłannik ani anioł, lecz On sam ich wybawił. W swojej miłości i miłosierdziu On sam ich odkupił. Podtrzymywał ich i dźwigał przez cały ciąg wieków.
8.WARSZ.PRASKAwe wszystkich utrapieniach, które ich spotykają. Wybawiał ich nie jakiś wysłannik lub anioł, lecz On sam przez swoje oblicze. Przez swoją miłość i dobroć wszystkich zbawił, wziął ich na siebie i niósł przez dni ich minionego życia.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Żal Mu ich było w każdej niedoli, więc dopomagał im anioł Jego Osoby; wyzwalał ich w miłości oraz Swojej litości; tak ich nosił i dźwigał po wszystkie dni starożytności.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITNie On był przyczyną ich ucisku, to raczej anioł pochodzący od Niego ich wybawił. W swojej miłości i litości odkupił ich, podniósł i nosił za dni dawnych, w przeszłości.