« Iza 63:7 Księga Izajasza 63:8 Iza 63:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekł: Wszakże jednak lud to mój, synowie nie przący się: i stał się im zbawicielem.
2.GDAŃSKA.1881Bo rzekł: Wżdyć są ludem moim, są synami, nie przeniewierzą mi się; przetoż był ich zbawicielem.
3.GDAŃSKA.2017Powiedział bowiem: Na pewno są moim ludem, synami, którzy mi się nie sprzeniewierzą. I tak stał się ich Zbawicielem.
4.CYLKOWI rzekł: Wszak naród to Mój, dzieci które się nie sprzeniewierzą - i tak stał się wybawcą ich.
5.TYSIĄCL.WYD5Powiedział On: Na pewno ci są moim ludem, synami, którzy Mnie nie zawiodą! I stał się dla nich wybawicielem
6.BRYTYJKARzekł bowiem: Wszak są moim ludem, synami, którzy nie zawiodą; i tak stał się ich Zbawicielem we wszelkiej ich niedoli.
7.POZNAŃSKAOn rzekł: "Przecież oni są ludem moim, synami, którzy nie zawiodą". I stał się ich Wybawcą
8.WARSZ.PRASKAPowiedział: Zaprawdę, są oni wszyscy moim ludem i tymi, którzy Mnie nigdy nie zawiodą. On zaś był Wybawicielem ich wszystkich,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I powiedział: Przecież to Mój naród; dzieci, które się nie sprzeniewierzą; i tak stał się ich wybawcą.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITBo powiedział: Owszem, to mój lud, synowie, którzy nie postąpią fałszywie - i stał się dla nich Zbawcą!