« Jer 15:1 Księga Jeremiasza 15:2 Jer 15:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A jeźli rzeką do ciebie: Dokądże wnidziemy? Rzeczesz do nich: To mówi Pan: Którzy na śmierć, na śmierć: a którzy pod miecz, pod miecz: a którzy na głód, na głód: a którzy w niewolą, w niewolą.
2.GDAŃSKA.1881A jeźliby rzekli: Dokądże pójdziemy? Tedy im rzeczesz: Tak mówi Pan: Kto oddany na śmierć, na śmierć pójdzie; a kto pod miecz, pod miecz; a kto na głód, na głód; a kto w niewolę, w niewolę.
3.GDAŃSKA.2017A jeśli zapytają: Dokąd pójdziemy? Wtedy im powiesz: Tak mówi PAN: Kto przeznaczony na śmierć, pójdzie na śmierć; kto pod miecz – pod miecz, kto na głód – na głód, a kto na niewolę – w niewolę.
4.CYLKOWA gdyby rzekli do ciebie: dokąd mam pójść? tedy oświadcz im: Tak rzecze Wiekuisty: kto na śmierć, do śmierci, a kto pod miecz, do miecza, a kto na głód, do głodu, a kto w niewolę, do niewoli!
5.KRUSZYŃSKIA gdy rzekną do ciebie: "Dokądże pójdziemy?" ty im odpowiedz: Tak rzecze Bóg: Ten który jest na śmierć - na śmierć; który jest na miecz - na miecz; który jest na głód - na głód; który jest na niewolę - na niewolę.
6.TYSIĄCL.WYD1A gdy cię zapytają: Dokąd mamy iść? — to im powiedz: Tak mówi Jahwe: Ten, co na śmierć jest przeznaczony, na śmierć, ten, co pod miecz, pod miecz, ten, co na głód, na głód, ten, co w niewolę, w niewolę.
7.TYSIĄCL.WYD5A jeśli powiedzą ci: Dokąd pójdziemy? odpowiesz im: Tak mówi Pan: Kto jest przeznaczony na śmierć - na śmierć, kto pod miecz - pod miecz, kto na głód - na głód, a kto na wygnanie - na wygnanie.
8.BRYTYJKAA gdyby rzekli do ciebie: Dokąd mamy pójść? to odpowiedz im: Tak mówi Pan:Kto przeznaczony na śmierć – na śmierć! Kto na miecz – na miecz! Kto na głód – na głód! Kto na niewolę – do niewoli!
9.POZNAŃSKAA gdy ci powiedzą: "Dokądże pójdziemy?" oświadczysz im: - Tak mówi Jahwe: Kto na śmierć [przeznaczony, pójdzie] na śmierć, a kto pod miecz - ten pod miecz, a kto na głód - na głód, a kto na niewolę - w niewolę.
10.WARSZ.PRASKAA jeśliby oni zapytali: Dokądże iść mamy? – to powiesz im tak: Oto, co mówi Pan: Kto jest przeznaczony na śmierć wskutek zarazy – na tego niech przyjdzie zaraza! Kto ma zginąć od miecza – na tego miecz; kto ma umrzeć z głodu – na tego niech przyjdzie głód, kto przeznaczony na wygnanie – niech idzie na wygnanie!
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdyby do ciebie powiedzieli: Dokąd mamy pójść? Wtedy im oświadcz: Tak mówi WIEKUISTY: Kto na śmierć do śmierci, kto pod miecz do miecza, kto na głód do głodu, a kto w niewolę do niewoli!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdyby cię zapytali: Dokąd mamy pójść? - odpowiedz: Tak mówi PAN: Kto na śmierć, ten na śmierć! Kto pod miecz, ten pod miecz! Kto na głód, ten na głód! Kto w niewolę, ten w niewolę!