« Jer 15:7 Księga Jeremiasza 15:8 Jer 15:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Namnożyło mi się wdów jego nad piasek morski: przywiodłem im na matkę młodzieńcowę burzyciela w południe, puściłem nagle strach na miasta.
2.GDAŃSKA.1881Więcej się namnoży wdów jego, niż piasku morskiego; przywiodę na nich, na matki, na młodzieńców burzyciela i w południe; sprawię, że przypadną nagle na to miasto; i będą przestraszeni.
3.GDAŃSKA.2017Ich wdów więcej mi się namnożyło niż nadmorskich piasków. Sprowadziłem na nich, na matki młodzieńców, niszczyciela w południe. Sprawię, że nagle napadnie na to miasto, a jego mieszkańcy będą przestraszeni.
4.CYLKOWLiczniejsze były Mi wdowy jego niż piasek mórz; nawiodłem na nie, na matki młodzieży, pogromców w samo południe; rzuciłem na nie nagle popłoch i postrach.
5.KRUSZYŃSKIWdowy jego będą liczniejsze, aniżeli piasek morski. Sprowadzę na nich - na matkę młodzieńca niszczyciela w samo południe; wyleję na nią niespodzianie wroga i przerażenie.
6.TYSIĄCL.WYD1Wdów jego mi się namnożyło więcej niż piasku nad morzem. Na matki młodzieńczych żołnierzy przywiodłem zbirów w południe, spuściłem na nie znienacka niepokój i przerażenie.
7.TYSIĄCL.WYD5Wdowy ich stały się liczniejsze niż [ziarna] nadmorskiego piasku. Sprowadziłem na matki i na młodzieńców niszczyciela w samo południe, zesłałem na nich nagle trwogę i poniżenie.
8.BRYTYJKAJego wdów namnożyło mi się więcej niż piasku morskiego; w samo południe sprowadziłem na nich, na matki z dziećmi niszczyciela, znienacka rzuciłem na nich trwogę i przerażenie.
9.POZNAŃSKAWdowy po nich liczniejsze są od piasku morskiego. Na matki młodzieńców przywiodłem niszczyciela w południe. Sprawiłem, że nagle padł na nie strach i przerażenie.
10.WARSZ.PRASKAWdów było wśród nich więcej niż piasku nad morzem. W samo południe klęski sprowadzałem na młodzieńców i matki, niespodziewanie ogarniał je strach i przerażenie.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Liczniejsze były Mi jego wdowy niż piasek mórz; w samo południe przyprowadziłem na nie pogromców, na matki młodzieży; nagle rzuciłem na nie popłoch i strach.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNamnożyło Mi się jego wdów więcej niż piasku nad morzem. Sprowadziłem na nich, na matki z dziećmi, niszczyciela w samo południe, rzuciłem na nich znienacka trwogę i przerażenie.