« Jer 20:8 Księga Jeremiasza 20:9 Jer 20:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I rzekłem: Nie będę go wspominał, ani będę więcéj mówił imieniem jego: i było w sercu mojem jako ogień gorejący i zawarty w kościach moich: i omdlałem nie mogąc znosić.
2.GDAŃSKA.1881I rzekłem: Nie będę go wspominał, ani będę więcej mówił w imieniu jego; ale słowo Boże jest w sercu mojem, jako ogień pałający, zamkniony w kościach moich, którym usiłował zatrzymać, alem nie mógł.
3.GDAŃSKA.2017I powiedziałem: Nie będę go wspominał ani nie będę już mówił w jego imię. Ale słowo Boże jest w moim sercu jakby ogień płonący, zamknięty w moich kościach, i usiłowałem je wstrzymać, ale nie mogłem.
4.CYLKOWA gdy pomyślałem: nie wspomnę o Nim, ani będę mówił więcej w imieniu Jego! wtedy było to w sercu mojém jako ogień płonący, tłumiony w członkach moich; i usiłowałem je powstrzymać, ale nie mogłem!
5.KRUSZYŃSKII gdy pomyślałem: "Nie wspomnę o Nim, ani będę mówił więcej w imieniu Jego", tedy stał się w sercu mojem jako ogień pożerający, tłumiony w ciele mojem, i usiłowałem powstrzymać, lecz nie mogłem.
6.TYSIĄCL.WYD1Gdy postanawiam: Nie wspomnę o Nim, nie chcę już w imię Jego przemawiać, powstaje w mej piersi jakby żar ognia, zahamowany w mych kościach. Na próżno się męczę, żeby znieść — nie mogę wytrzymać.
7.TYSIĄCL.WYD5I powiedziałem sobie: Nie będę Go już wspominał ani mówił w Jego imię! Ale wtedy zaczął trawić moje serce jakby ogień, żarzący się w moim ciele. Czyniłem wysiłki, by go stłumić, lecz nie potrafiłem.
8.BRYTYJKAA gdy pomyślałem: Nie wspomnę o nim i już nie przemówię w jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak ogień płonący, zamknięty w moich kościach. Mozoliłem się, by go znieść, lecz nie zdołałem.
9.POZNAŃSKAMówiłem sobie: Nie wspomnę o Nim, nie będę już przemawiał w Jego Imieniu. Jednak powstaje w mym sercu jakby ogień palący, zamknięty w mych kościach. Męczę się, by [żar jego] wstrzymać, lecz nie jestem w stanie.
10.WARSZ.PRASKANie raz postanawiałem sobie więcej o Nim nie mówić i w Jego imieniu nie chodzić już nigdzie. Lecz w moim sercu żar potężny płonął i przenikał wszystkie moje kości. Starałem się go jakoś ugasić, lecz nie potrafiłem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy pomyślałem: Nie wspomnę o Nim, ani w Jego Imieniu nie będę więcej mówił wtedy to było w moim sercu jak płonący, tłumiony w moich członkach ogień; usiłowałem go powstrzymać, ale nie mogłem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy postanowiłem: Nie wspomnę o Nim i nie przemówię już w Jego imieniu, to stało się to w moim sercu jak płomień zamknięty w moich kościach. Próbowałem go znieść, ale nie zdołałem.