« Jer 20:18 Księga Jeremiasza 21:1 Jer 21:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Słowo, które się stało do Jeremiasza od Pana, gdy posłał do niego król Sedecyasz Phassura, syna Melchiasza, i Sophoniasza, syna Maasyasza kapłana, mówiąc:
2.GDAŃSKA.1881Słowo, które się stało do Jeremijasza od Pana, gdy do niego król Sedekijasz posłał Fassura, syna Malchyjaszowego, i Sofonijasza, syna Maasejaszowego, kapłana, aby rzekli:
3.GDAŃSKA.2017Słowo, które doszło do Jeremiasza od PANA, gdy król Sedekiasz posłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, aby powiedzieli:
4.CYLKOWSłowo, które doszło Jeremjasza od Wiekuistego, gdy wysłał doń król Cydkjasz Paszchura, syna Malkji, i Cefanię, syna Maseji, z temi słowy:
5.KRUSZYŃSKISłowo, które zostało skierowane od Boga do Jeremjasza, gdy król Sedecjasz posłał do niego Paszhura, syna Malkjasza i kapłana Cefanjasza, syna Maasjasza, aby mu oświadczyć:
6.TYSIĄCL.WYD1Słowo, które skierował Jahwe do Jeremiasza, gdy król Sedecjasz posłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, z poleceniem:
7.TYSIĄCL.WYD5Słowo, które Pan skierował do Jeremiasza, gdy król Sedecjasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, by mu powiedzieli:
8.BRYTYJKASłowo, które doszło Jeremiasza od Pana, gdy król Sedekiasz wysłał doń Paszchura, syna Malkiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, i kazał mu powiedzieć:
9.POZNAŃSKASłowo przekazane Jeremiaszowi przez Jahwe, gdy król Sedecjasz posłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, oraz kapłana Cefaniasza, syna Maasejasza, aby [mu] powiedział:
10.WARSZ.PRASKASłowa skierowane przez Pana do Jeremiasza, gdy król Sedecjasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, oraz kapłana Sofoniasza, syna Maasejasza, żeby mu powiedzieli:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Słowo, które doszło Jeremjasza od WIEKUISTEGO, kiedy król Cydkjasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkijjasza oraz kapłana Sofonjasza, syna Maseji, by powiedzieli:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto Słowo, które PAN skierował do Jeremiasza, gdy król Sedekiasz wysłał do niego Paszchura, syna Malkiasza, i Sofoniasza, syna Maasejasza, kapłana, z następującą prośbą: