« Jer 31:15 Księga Jeremiasza 31:16 Jer 31:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan: Niech przestanie głos twój od płaczu i oczy twoje od łez; bo ma zapłatę robota twoja, mówi Pan, i wrócą się z ziemie nieprzyjacielskiéj.
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi Pan: Zawściągnij głos swój od płaczu, a oczy swe od łez; bo będziesz miała zapłatę za pracę swoję, mówi Pan, że się nawrócą z ziemi nieprzyjacielskiej.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi PAN: Powstrzymaj swój głos od płaczu, a swe oczy od łez, bo otrzymasz zapłatę za swoją pracę, mówi PAN. Powrócą z ziemi wroga.
4.CYLKOW(31:15) Tak rzecze Wiekuisty: Powstrzymuj głos twój od płaczu, a oczy twe od łez; bo jest nagroda za trud twój, rzecze Wiekuisty, a wrócą z ziemi wroga!
5.KRUSZYŃSKITak rzecze Bóg: Powstrzymuj głos swój od płaczu, i oczy twe od łez. Gdyż za pracę twą będzie nagroda - rzecze Bóg: bo powrócą z ziemi wroga.
6.TYSIĄCL.WYD1Tak mówi Jahwe: «Powstrzymaj głos swój od płaczu i oczy twoje od łez, bo jest nagroda za trud twój: powrócą z krainy wroga;
7.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan: Powstrzymaj głos twój od lamentu, a oczy twoje od łez, bo jest nagroda za twoje trudy - wyrocznia Pana - powrócą oni z kraju nieprzyjaciela.
8.BRYTYJKATak mówi Pan:Powstrzymuj swój głos od płaczu, a swoje oczy od łez, gdyż jeszcze będziesz miała nagrodę za swój trud – mówi Pan – wrócą z ziemi wroga.
9.POZNAŃSKATak mówi Jahwe: - Wstrzymaj głos swój od łkania i swoje oczy od łez! Jest bowiem nagroda za twe uznojenie - głosi Jahwe - powrócą z kraju wroga!
10.WARSZ.PRASKAOtóż mówi Pan: Przestań już wreszcie rozpaczać, niech osuszą się z łez twoje oczy, spotka cię bowiem za twe cierpienia nagroda: wrócą [twoi synowie] z nieprzyjacielskiego kraju.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(31:15) Tak mówi WIEKUISTY: Powstrzymaj twój głos od płaczu, a twoje oczy od łez; bo za twój trud jest nagroda mówi WIEKUISTY, więc wrócą z ziemi wroga!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITLecz tak mówi do niej PAN: Powstrzymaj swój głos od płaczu, twoje oczy niech już nie ronią łez. Twoja rozpacz wkrótce się zakończy - oświadcza PAN - twoje dzieci powrócą z wrogich ziem.