« Jer 50:19 Księga Jeremiasza 50:20 Jer 50:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923W one dni i czasu onego, mówi Pan, będą szukać nieprawości Izraelowéj, a nie będzie jej: i grzechu Juda, a nie najdzie się; bo miłościw będę tym, które zostawię.
2.GDAŃSKA.1881W onych dniach i w onych czasach, mówi Pan, będą szukać nieprawości Izraelowej, ale żadnej nie będzie; i grzechów Judzkich, ale nie będą znalezione; bo odpuszczę tym, których pozostawię.
3.GDAŃSKA.2017W tych dniach i w tym czasie, mówi PAN, będą szukać nieprawości Izraela, ale jej nie będzie, i grzechów Judy, ale nie będą znalezione. Przebaczę bowiem tym, których pozostawię.
4.CYLKOWZa dni onych i czasu onego, rzecze Wiekuisty, szukaną będzie wina Israela, ale nie będzie jej, a grzechy Judy nie znajdą się; gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.
5.KRUSZYŃSKIW tych dniach i w tym czasie - rzecze Bóg, będą szukać występku Izraela, ale go nie będzie, i grzechu Judy, ale go nie znajdą, bo odpuszczę tym, których pozostawiłem.
6.TYSIĄCL.WYD1W ciągu dni owych i w owym czasie — wyrocznia Jahwe — win Izraela będzie się szukać — daremnie, i grzechów Judy, bo ich nie znajdą, bo tym przebaczę, których zostawię.
7.TYSIĄCL.WYD5W owych dniach i w owym czasie - wyrocznia Pana - będą szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie; grzechu Judy - ale go nie znajdą. Przebaczę bowiem tym, których zachowam przy życiu.
8.BRYTYJKAW owych dniach i w owym czasie – mówi Pan – będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.
9.POZNAŃSKAW dni owe i w owym czasie - głosi Jahwe - szukać będą winy Izraela, lecz już jej nie będzie, i grzechów Judy, lecz już ich nie znajdą, bo odpuszczę tym, których jako Resztę ocalę.
10.WARSZ.PRASKAZa dni owych i w owym czasie – Pan mówi – będzie się szukać winy Izraela, lecz znaleźć się jej nie uda; będzie się szukać wykroczeń Judy, lecz nikt ich nie znajdzie. Bo Ja już przebaczę tej Reszcie, którą zachowam przy życiu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Za owych dni i tego czasu – mówi WIEKUISTY, będzie szukana wina Israela – lecz jej nie będzie oraz nie znajdą się grzechy Judy; gdyż odpuszczę tym, których pozostawię.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITW tych właśnie dniach i w tym czasie - oświadcza PAN - będą szukać winy Izraela, lecz nie znajdą, będą szukać grzechów Judy, lecz bez skutku, bo tym, których pozostawię przy życiu, przebaczę.