« Jer 50:4 Księga Jeremiasza 50:5 Jer 50:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Do Syonu drogi się pytać będą, tam twarzy ich, przyjdą, a przyłożeni będą do Pana przymierzem wiecznem, które żadnem zapomnieniem zgładzone nie będzie.
2.GDAŃSKA.1881O drodze do Syonu pytać się będą, a obuciwszy się tam twarzą, rzekną: Pójdźcie, a przyłączcie się do Pana przymierzem wiecznem, które nie przyjdzie w zapamiętanie.
3.GDAŃSKA.2017Będą pytać o drogę na Syjon i zwróciwszy tam swoje twarze, powiedzą: Chodźcie i przyłączmy się do PANA wiecznym przymierzem, które nie ulegnie zapomnieniu.
4.CYLKOWDo Cyonu dopytywać się będą, ku drodze do tego miejsca zwróci się oblicze ich: "Pójdźcie a przyłączcie się do Wiekuistego przymierzem wieczném, któreby zapomnianém nie było!"
5.KRUSZYŃSKIBędą się pytali o drogę do Sjonu, ku niemu zwrócą oblicze swoje. "pójdźcie i przyłączcie się do Boga przez przymierze wieczne, które nie będzie zapomniane".
6.TYSIĄCL.WYD1Pytają o drogę ku Syjonowi, tam twarz ich zwrócona: "Chodźcie, połączmy się z Jahwe niezapomnianym, wieczystym przymierzem!"
7.TYSIĄCL.WYD5Będą się pytać o Syjon, zwrócą się na drogę ku niemu: "Chodźcie, połączmy się z Panem wiecznym przymierzem, które nie ulegnie zapomnieniu".
8.BRYTYJKABędą się pytać o Syjon, ku niemu zwrócą swoje spojrzenie: Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane!
9.POZNAŃSKARozpytywać będą o drogę na Syjon, tam ich oblicza zwrócone: "Pójdźmy, złączmy się z Jahwe Przymierzem wiecznym, niezapomnianym!"
10.WARSZ.PRASKAWypytywać będą wszyscy o Syjon, w tamtą stronę oczy swe skierują. Przychodzą i układy zawierają z Panem i łączą się z Nim wiecznym i nieodwołalnym Przymierzem.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Będą się dopytywać o Cyon i na drogę do tego miejsca zwróci się ich oblicze: Chodźcie, przyłączcie się do WIEKUISTEGO Wiecznym Przymierzem, które nie byłoby zapomniane!
12.EIB.BIBLIA.2016.LITBędą pytać o Syjon, ku niemu zwrócą twarze. Chodźmy - powiedzą - połączmy się z PANEM! Wieczne przymierze nie będzie zapomniane!