« Jer 9:1 Księga Jeremiasza 9:2 Jer 9:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Kto mi da na puszczy gospodę podróżników, i opuszczę lud mój i odejdę od nich? bo wszyscy są cudzołożnicy, zbór przestępników.
2.GDAŃSKA.1881Któż mi da na puszczy gospodę podróżnych, abym opuścił lud mój, i odszedł od nich? bo wszyscy są cudzołożnicy, zgraja przestępników;
3.GDAŃSKA.2017Obym miał na pustyni schronisko dla podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i oddalić się od nich! Wszyscy bowiem są cudzołożnikami, zgrają zdrajców;
4.CYLKOW(9:1) Gdyby też dał mi kto na pustyni gospodę pielgrzymią, abym opuścił lud mój, i odszedł od nich; gdyż wszyscy oni wszeteczni, zgrają wiarołomnych.
5.KRUSZYŃSKI(9:1) Kto mi da na pustyni schronisko dla podróżnych? A opuszczę lud mój i udam się z nimi! Albowiem wszyscy oni cudzołożnikami - zgromadzenie przewrotnych.
6.TYSIĄCL.WYD1Obym na stepie miał schron dla wędrowców, bym lud mój opuścił i odszedł od niego! Bo wszyscy są cudzołożnicy, zgraja łamiących wiarę.
7.TYSIĄCL.WYD5Któż da mi schronienie dla podróżnych na pustyni, bym mógł opuścić swój naród i oddalić się od niego? Wszyscy oni są bowiem cudzołożnikami, gromadą buntowników.
8.BRYTYJKA(9:1) Obym miał na pustyni schronisko podróżnych, abym mógł opuścić swój lud i odejść od nich, bo wszyscy są cudzołożnikami, zgrają oszustów!
9.POZNAŃSKA(9:1) Kto da mi w pustyni schronisko przydrożne, a lud mój opuszczę, odejdę od niego! Wszyscy są bowiem cudzołożnikami, zgrają wiarołomców:
10.WARSZ.PRASKAKtóż udzieli mi teraz schronienia na pustyni, abym mógł pójść od mego ludu i odejść od niego gdzieś bardzo daleko? Wszyscy oni przecież są cudzołożnikami, wszyscy – to jedna gromada wiarołomców.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(9:1) Gdyby mi ktoś dał na pustyni schronienie pielgrzyma, bym opuścił mój lud i odszedł od nich; ponieważ oni wszyscy są cudzołożni, zgraja wiarołomnych.
12.EIB.BIBLIA.2016.LIT(9:1) Gdyby ktoś zapewnił mi na pustyni schronisko podróżnych, opuściłbym mój lud i odszedłbym od nich, bo oni wszyscy są cudzołożnikami, są zgrają oszustów!