« Lam 1:6 Księga Lamentacji 1:7 Lam 1:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923ZAJIN. Wspomniało Jeruzalem na dni utrapienia swego i na przestępstwa wszego kochania swego, które miało odedni dawnych, gdy upadł lud jego od ręki nieprzyjacielskiéj, a nie było pomocnika: widzieli je nieprzyjaciele, a naśmiewali się z szabatów jego.
2.GDAŃSKA.1881Wspomina córka Jeruzalemska we dni utrapienia swego i kwilenia swego na wszystkie uciechy swoje, które miewała ode dni dawnych, gdy pada lud jej od ręki nieprzyjacielskiej, nie mając, ktoby jej ratował; widząc ją nieprzyjaciele naśmiewali się z są batów jej.
3.GDAŃSKA.2017W dniach swego utrapienia i swej niedoli Jerozolima wspomina wszystkie swoje kosztowności, jakie miała za dawnych dni, gdy jej lud wpadł w ręce wroga, a nikt jej nie pomógł; nieprzyjaciele, widząc ją, naśmiewali się z jej szabatów.
4.CYLKOWPomni Jerozolima w dniach nędzy i tułactwa swego, na wszystko co jej cennem było od dni starodawnych. Gdy popadł lud jej w moc ciemięzcy, nikt jej nie wspomógł; ciemięzcy przyglądali się, naśmiewali się z jej klęsk.
5.KRUSZYŃSKIZajin. Przypomniała Jerozolima za dni swej niedoli i błądzenia wszystkie dostatki swoje, które były za dni dawnych. Tymczasem lud jej wpadł w ręce ciemiężcy a sama nie ma pomocy; patrzą na nią wrogowie, śmiejąc się z jej szabatów.
6.TYSIĄCL.WYD5{Zain} Jerozolima wspomina w dniach tułaczki i biedy wszystkie cenne dobra dawniej posiadane; gdy naród wpadł w ręce wroga, i nikt mu nie pomógł, ciemięzcy, patrząc, szydzili z jej zniszczenia.
7.BRYTYJKAW dniach swej niedoli i tułaczki wspomina Jeruzalem wszystkie swoje bogactwa, które miało od dawna, gdy jego lud wpadł w ręce wroga, a nie było, kto by go ratował. Gdy to widzieli ciemięzcy, naśmiewali się z jego zagłady.
8.POZNAŃSKAZapomnieć nie może Jerozolima dni swej udręki i smutku (całej świetności, jaką posiadała od czasów zamierzchłych), gdy lud jej wpadł w ręce wroga, a nikt jej nie wspomógł. Wrogowie, ujrzawszy ją, szydzili z powodu jej klęski.
9.WARSZ.PRASKA[Zain] Z tęsknotą myśli Jeruzalem w dniach swojej biedy i ucisku o wszystkich owych skarbach, które kiedyś miała. I oto wpadł w ręce wroga naród, a nikt mu nie spieszy z pomocą. Wrogowie zaś patrzą na nią i cieszą się z jej zagłady.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W dniach nędzy i swojego tułactwa Jeruszalaim pamięta wszystko, co było dla niej cenne od starodawnych dni. Gdy jej lud dostał się w moc ciemięzcy nikt jej nie wspomógł, zaś ciemięzcy przyglądali się oraz naśmiewali z jej klęsk.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITJerozolima wspomniała dni tułaczej niedoli, wszystkie swe kosztowności, które ją zawsze cieszyły. Gdy lud wpadł w ręce wroga, a nikt nie przyszedł z pomocą, nieprzyjaciele napawali się jej widokiem - drwili z jej zagłady.