« Eze 14:10 Księga Ezechiela 14:11 Eze 14:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Aby więcej dom Izraełów nie błądził odemnie, ani się mazał wszemi występkami swymi; ale aby mi był ludem, a Ja im był Bogiem, mówi Pan zastępów.
2.GDAŃSKA.1881Aby więcej nie błądził dom Izraelski odemnie, a nie mazali się więcej żadnemi przestępstwami swojemi, aby byli ludem moim, a Ja abym był Bogiem ich, mówi panujący Pan.
3.GDAŃSKA.2017Aby dom Izraela już więcej nie oddalał się ode mnie ani nie plamił się więcej swymi przestępstwami; aby był moim ludem, a ja – ich Bogiem, mówi Pan BóG.
4.CYLKOWAby nie odpadał nadal dom Israela odemnie, a nie kazili się nadal wszelakimi występkami swymi; lecz byli Mi narodem, a Ja Bogiem ich, rzecze Pan Wiekuisty.
5.TYSIĄCL.WYD5aby dom Izraela nie oddalał się już więcej ode Mnie i nie plamił się już więcej żadnymi swymi grzechami. Oni będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem - wyrocznia Pana Boga.
6.BRYTYJKAAby dom izraelski już nie odstąpił ode mnie i nie zanieczyszczał się wszelakimi swoimi występkami, lecz raczej był moim ludem, a Ja ich Bogiem – mówi Wszechmocny Pan.
7.POZNAŃSKAaby Dom Izraela nie błądził dłużej [beze mnie], nie plamił się więcej wszystkimi swymi przestępstwami. Aby był moim ludem, Ja zaś żebym był ich Bogiem - wyrocznia Pana, Jahwe.
8.WARSZ.PRASKAI wtedy Dom Izraela nie będzie się ociągał z pójściem w moje ślady i nie będzie się już więcej brukał swoimi grzechami. I znów oni będą moim ludem, a Ja będę ich Bogiem. Taki jest wyrok Pana Boga.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby nadal nie odpadał ode Mnie dom Israela oraz nadal nie kazili się wszelkimi swoimi postępkami; lecz byli dla Mnie narodem, a Ja ich Bogiem – mówi Pan, WIEKUISTY.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITChcę bowiem, aby ostatecznie dom Izraela przestał odstępować ode Mnie i nie zanieczyszczał się już wszystkimi swoimi przestępstwami. Chcę, aby był Mi ludem, a Ja abym był mu Bogiem - oświadcza Wszechmocny PAN.