« Eze 14:9 Księga Ezechiela 14:10 Eze 14:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poniosę nieprawość swoję: według nieprawości pytającego, tak nieprawość proroka będzie:
2.GDAŃSKA.1881I tak poniosą nieprawość swoję; jaka jest kaźń na tego, któryby się pytał, taka też kaźń na proroka będzie,
3.GDAŃSKA.2017I poniosą karę za swoją nieprawość: kara proroka będzie taka sama jak kara tego, który u niego się radził;
4.CYLKOWI poniosą obaj winę swoją: Jaką będzie kaźń badającego, taką będzie i kaźń proroka.
5.TYSIĄCL.WYD5Poniosą odpowiedzialność za swoje winy. Wina proroka będzie taka jak tego, który się go pytał -
6.BRYTYJKAI poniosą karę zą winę – kara za winę pytającego o radę i kara za winę proroka jest jednakowa, –
7.POZNAŃSKAPoniosą odpowiedzialność za swoją winę; wina proroka będzie taka sama jak wina tego, który zasięgał rady,
8.WARSZ.PRASKAObaj będą musieli odpowiedzieć za swoje czyny, gdyż przestępstwo tego, który pytał Mnie o radę, jest takie samo jak wina proroka.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Obaj poniosą swoją winę. Jaką będzie kaźń badającego, taką będzie i kaźń proroka.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZarówno prorok, jak i poszukujący u niego rady zostaną w ten sam sposób ukarani!