« Eze 16:28 Księga Ezechiela 16:29 Eze 16:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I namnożyłaś wszeteczeństwa twego w ziemi Chanaańskiéj z Chaldejczyki, i ani tak nie nasyciłaś się.
2.GDAŃSKA.1881A tak rozmnożyłaś wszeteczeństwo swe w ziemi Chananejskiej i Chaldejskiej, a i tak nie nasyciłaś się.
3.GDAŃSKA.2017Rozmnożyłaś też swoje nierządy w ziemi Kanaan i Chaldei, a i tak się nie nasyciłaś.
4.CYLKOWI rozwinęłaś rozpustę swą ku ziemi kramarskiej, ku Kasdym, wszakże i tem nie nasyciłaś się.
5.TYSIĄCL.WYD5Uprawiałaś więc znów nierząd z krajem kupieckim Chaldejczyków, i także tym się nie nasyciłaś.
6.BRYTYJKAJeszcze bardziej wzmogłaś swój nierząd z krajem handlarzy, Chaldeą, ale i tym się nie nasyciłaś.
7.POZNAŃSKAPowiększyłaś więc liczbę swych czynów rozpustnych w ziemi kupców, w Chaldei, ale i tym także się nie nasyciłaś.
8.WARSZ.PRASKAMnożyłaś coraz bardziej swoje niecne czyny, goniąc także za chaldejskimi kupcami, ale i z nimi nie znalazłaś zaspokojenia twoich chuci.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Rozwinęłaś swoją rozpustę ku kramarskiej ziemi, ku Kasdejczykom – jednak i tam się nie nasyciłaś.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITMnożyłaś więc nierząd z Chaldeą, ale ten kraj handlarzy też cię nie nasycił.