« Eze 29:1 Księga Ezechiela 29:2 Eze 29:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Synu człowieczy! postaw oblicze twoje przeciw Pharaonowi, królowi Egipskiemu, a będziesz prorokował o nim i o wszystkim Egipcie.
2.GDAŃSKA.1881Synu człowieczy! obróć twarz swoję przeciwko Faraonowi, królowi Egipskiemu, a prorokuj przeciw niemu i przeciwko wszystkiemu Egiptowi;
3.GDAŃSKA.2017Synu człowieczy, zwróć swoją twarz przeciwko faraonowi, królowi Egiptu, i prorokuj przeciw niemu i całemu Egiptowi.
4.CYLKOWSynu człowieczy! Zwróć oblicze swe ku Faraonowi, królowi Micraimu, i zwiastuj o nim i o Micraimie całym.
5.TYSIĄCL.WYD5Synu człowieczy, obróć się ku faraonowi, królowi egipskiemu, i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi.
6.BRYTYJKASynu człowieczy, zwróć swoje oblicze przeciwko faraonowi, królowi Egiptu, i prorokuj przeciwko niemu i przeciwko całemu Egiptowi;
7.POZNAŃSKA- Synu człowieczy, zwróć swoje oblicze na faraona, króla Egiptu, i prorokuj przeciw niemu oraz przeciw całemu Egiptowi.
8.WARSZ.PRASKASynu człowieczy, zwróć się do faraona, władcy egipskiego i wygłoś proroctwo przeciwko całemu Egiptowi.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Synu człowieka! Zwróć swoje oblicze ku faraonowi, królowi Micraimu, i zwiastuj o nim oraz o całym Micraimie.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITSynu człowieczy! Skieruj swoje oblicze przeciw faraonowi, królowi Egiptu, i prorokuj przeciwko niemu oraz przeciw całemu Egiptowi.