« Eze 29:2 Księga Ezechiela 29:3 Eze 29:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mów, a rzeczesz: To mówi Pan Bóg: Owo Ja na cię, Pharaonie, królu Egipski, smoku wielki! który leżysz w pośrodku rzek twoich a mówisz: Moja jest rzeka, a jam uczynił sam siebie.
2.GDAŃSKA.1881Mów, a rzecz: Tak mówi panujący Pan: Otom Ja przeciwko tobie o Faraonie, królu Egipski, wielorybie wielki, który leżysz w pośrodku rzek twoich, i mówisz: Mojać jest rzeka, i jam ją sobie uczynił;
3.GDAŃSKA.2017Przemów i powiedz: Tak mówi Pan BóG: Oto jestem przeciwko tobie, faraonie, królu Egiptu, wielki smoku leżący wśród swoich rzek, który mówisz: Moja jest rzeka, ja sobie uczyniłem.
4.CYLKOWPrzemawiaj a powiedz: Tak rzecze Pan Wiekuisty: Otom Ja przeciw tobie Faraonie, królu Micraimu, krokodylu wielki, wylegający się wpośród rzek swoich, który powiada: moja rzeka, a jam ją sobie stworzył!
5.TYSIĄCL.WYD5Powiedz: Tak mówi Pan Bóg: Oto Ja jestem przeciwko tobie, faraonie, królu egipski, wielki krokodylu, rozciągnięty wśród swoich rzek, który mawiałeś: Moje są rzeki, ja je uczyniłem.
6.BRYTYJKAPrzemów i powiedz: Tak mówi Wszechmocny Pan:Oto Ja wystąpię przeciwko tobie, faraonie, królu Egiptu, ty wielki smoku, który się wylegujesz pomiędzy odnogami Nilu, który mówisz: Mój jest Nil, ja go zrobiłem.
7.POZNAŃSKAPrzemów i powiedz: Tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja jestem przeciw tobie faraonie, królu egipski. Wielki smoku, leżący na środku swego Nilu, który mówi: "Nil jest mój. Jam go sobie uczynił".
8.WARSZ.PRASKAPowiedz mu, że tak oto mówi Pan Bóg: Jestem przeciwko tobie, faraonie, Egiptu władco, krokodylu, rozciągnięty pośród twoich Nilów, któryś powiedział: Moje Nile należą do mnie, to ja je uczyniłem.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przemawiaj i powiedz: Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto Ja przeciw tobie, faraonie, królu Micraimu; wielki krokodylu, który się wyleguje pośród swoich rzek i powiada: Moja rzeka, ja ją sobie stworzyłem!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzemów do nich i powiedz: Tak mówi Wszechmocny PAN: Posłuchaj, faraonie, królu Egiptu, ty, wielki krokodylu wylegujący się nad Nilem: Ja jestem przeciw tobie! Twierdzisz, że Nil jest twój i że go stworzyłeś dla siebie!