« Eze 29:3 Księga Ezechiela 29:4 Eze 29:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I włożę wędzidło na czeluści twoje, i przylepię ryby rzek twoich do łusk twoich i wywlokę cię z pośrodku rzek twych, a wszystkie ryby twoje przylgną do łusk twoich.
2.GDAŃSKA.1881Przetoż włożę wędę w czeluści twoje, i uczynię, że powięzną ryby rzek twoich na łuskach twych, i wywlekę cię z pośrodku rzek twoich i wszystkie ryby rzek twoich, które na łuskach twoich powięzną;
3.GDAŃSKA.2017Dlatego włożę haki w twoje szczęki i sprawię, że ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek. Wyciągnę cię spośród twoich rzek i wszystkie ryby twoich rzek przylgną do twoich łusek.
4.CYLKOWPrzeto włożę wędę w czeluście twoje, i przyczepię ryby rzek twoich do łusk twych, i wywlokę cię z pośród rzek twoich wraz z wszystkiemi rybami rzek twoich, które powięzły na łuskach twoich.
5.TYSIĄCL.WYD5Założę kółka w twoje szczęki i sprawię, że ryby z twoich rzek przylgną do twoich łusek i wydobędę cię z twoich rzek, a wszystkie ryby z twoich rzek przylgną do twoich łusek.
6.BRYTYJKAWłożę haki w twoje szczęki, ryby twojego Nilu przylepię do twoich łusek i wyciągnę z twojego Nilu ciebie oraz wszystkie ryby twojego Nilu, przylepione do twoich łusek.
7.POZNAŃSKAWłożę wędzidło w twoje szczęki i sprawię, że ryby twego Nilu przylgną do twoich łusek. Wywlokę cię spośród twego Nilu i wszystkie ryby Rzeki, które przylgnęły do twoich łusek.
8.WARSZ.PRASKAKółko założę w twe szczęki i sprawię, że ryby twoich Nilów przylepiać się będą do twych łusek, i wydobędę ciebie spośród twoich Nilów razem z rybami twoich Nilów, przywartymi do twych łusek.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego w twoje czeluście włożę harpun, a do twych łusek przyczepię ryby twoich rzek i wywlokę cię spośród rzek, wraz ze wszystkimi rybami twoich rzek, które uwięzły na twych łuskach.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITOtóż włożę haki w twe szczęki, a ryby twego Nilu przylepię ci do łusek. Wyciągnę cię z twego Nilu, a ryby Nilu wraz z tobą, przywarte do twych łusek.