« Eze 29:5 Księga Ezechiela 29:6 Eze 29:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I poznają wszyscy obywatele Egipscy, żem Ja Pan, przeto żeś był laską trzcinianą domowi Izraelskiemu.
2.GDAŃSKA.1881I dowiedzą się wszyscy mieszkający w Egipcie, żem Ja Pan, przeto żeście laską trzcinianą domowi Izraelskiemu.
3.GDAŃSKA.2017I poznają wszyscy mieszkańcy Egiptu, że ja jestem PANEM, ponieważ byłeś laską z trzciny dla domu Izraela.
4.CYLKOWI poznają wszyscy mieszkańcy Micraimu, żem Ja Wiekuisty, przeto, że byli tylko podporą z trzciny dla domu Israela.
5.TYSIĄCL.WYD5Wtedy wszyscy mieszkańcy Egiptu poznają, że Ja jestem Pan. Byłeś bowiem oparciem z trzciny dla domu Izraela.
6.BRYTYJKAI poznają wszyscy mieszkańcy Egiptu, że Ja jestem Pan. Nie byłeś niczym lepszym jak tylko podporą trzcinową dla domu izraelskiego:
7.POZNAŃSKAI poznają wszyscy mieszkańcy Egiptu, że Ja jestem Jahwe, ponieważ byłeś laską z trzciny dla Domu Izraela.
8.WARSZ.PRASKADowiedzą się wtedy mieszkańcy Egiptu, że Ja jestem Panem. Bo byłeś oparciem zaledwie jak trzcina dla Izraela Domu.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wszyscy mieszkańcy Micraimu poznają, że Ja jestem WIEKUISTY. Dlatego, że byli tylko podporą z trzciny dla domu Israela.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITI poznają wszyscy mieszkańcy Egiptu, że Ja jestem PAN. Ponieważ byli jak laska trzcinowa dla domu Izraela: