« Eze 29:8 Księga Ezechiela 29:9 Eze 29:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I będzie ziemia Egipska pustynią i spustoszeniem, a poznają, żem Ja Pan, za to, żeś mówił: Moja jest rzeka i jam ją uczynił.
2.GDAŃSKA.1881A ziemia Egipska będzie pustynią i spustoszeniem, i dowiedzą się, żem Ja Pan, dlatego, żeś mówił: Rzeka moja, i jam ją uczynił;
3.GDAŃSKA.2017A ziemia Egiptu będzie spustoszeniem i pustkowiem; i poznają, że ja jestem PANEM, ponieważ mówiłeś: Moja jest rzeka, ja sobie uczyniłem.
4.CYLKOWI obróci się ziemia Micraim w pustkowie i rumowisko, a poznają, żem Ja Wiekuisty, dla tego że mówił: rzeka moją jest, a jam ją utworzył.
5.TYSIĄCL.WYD5Ziemia egipska stanie się pustynią i miejscem bezludnym; wtedy poznają, że Ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałeś: "Mój jest Nil, ja go uczyniłem",
6.BRYTYJKAZiemia egipska stanie się pustynią i ruiną. I poznają, że Ja jestem Pan. Ponieważ powiedziałeś: Nil jest mój i ja go zrobiłem,
7.POZNAŃSKAa kraina Egiptu stanie się pustkowiem i ruiną. Poznają, że Ja jestem Jahwe, ponieważ mówiłeś: "Mój jest Nil, jam go sobie uczynił".
8.WARSZ.PRASKAZiemia egipska stanie się pustkowiem i wtedy poznają wszyscy, że Ja jestem Panem. Ponieważ kiedyś się przechwalałeś, że Nil jest twój i że tyś go uczynił,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A ziemia Micraimu zamieni się w pustkowie i rumowisko; więc poznają, że Ja jestem WIEKUISTY. Dlatego, że mówiłeś: Rzeka jest moja! A Ja ją utworzyłem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITZiemia egipska stanie się pustkowiem, ruiną! Wtedy wszyscy się przekonają, że Ja jestem PAN. Ponieważ powiedziałeś: Nil jest mój, to mój twór -