« Eze 29:7 Księga Ezechiela 29:8 Eze 29:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Przeto to mówi Pan Bóg: Oto Ja przywiodę na cię miecz i wybiję z ciebie człowieka i bydlę.
2.GDAŃSKA.1881Dlategoż tak mówi panujący Pan: Oto Ja przywiodę na cię miecz, i wygładzę z ciebie człowieka i bydlę;
3.GDAŃSKA.2017Dlatego tak mówi Pan BóG: Oto sprowadzę na ciebie miecz i wytracę z ciebie człowieka i zwierzę.
4.CYLKOWPrzeto rzecze tak Pan, Wiekuisty: Oto przywiodę na cię miecz, i wytępię z pośród ciebie ludzi i bydło.
5.TYSIĄCL.WYD5Dlatego tak mówi Pan Bóg: Oto sprowadzę na ciebie miecz i wytrzebię spośród ciebie ludzi i zwierzęta.
6.BRYTYJKADlatego tak mówi Wszechmocny Pan: Oto Ja sprowadzę na ciebie miecz i wybiję u ciebie ludzi i bydło.
7.POZNAŃSKADlatego tak mówi Pan, Jahwe: Oto Ja sprowadzę na ciebie miecz i wytracę w tobie ludzi i zwierzęta,
8.WARSZ.PRASKADlatego tak oto mówi Pan Bóg: Podniosę na ciebie miecz i wygubię wszystkich twych ludzi i zwierzęta.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego tak mówi Pan, WIEKUISTY: Oto przyprowadzę na ciebie miecz i spośród ciebie wytępię ludzi i bydło.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDlatego tak mówi Wszechmocny PAN: Otóż Ja sprowadzę na ciebie miecz! Wybiję u ciebie ludzi i bydło.