« Eze 33:19 Księga Ezechiela 33:20 Eze 33:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A mówicie: Nie jest prawa droga Pańska, każdego z was według drogi jego sądzić będę, domie Izraelów!
2.GDAŃSKA.1881A przecie mówicie: Nie prawa jest droga Pańska; każdego z was według drogi jego sądzić będę, o domie Izraelski!
3.GDAŃSKA.2017Wy jednak mówicie: Droga Pana nie jest słuszna. Domu Izraela, będę sądził każdego z was według jego drogi.
4.CYLKOWA jednak powiadacie: Niepoprawna jest droga Pana! Każdego podług postępków jego będę was sądził domu Israela!
5.TYSIĄCL.WYD5A wy powiadacie: "Postępowanie Pana nie jest słuszne". Będę sądził każdego z was, domu Izraela, według jego postępowania.
6.BRYTYJKAA wy mówicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Każdego z was będę sądził według jego postępowania – domu izraelski.
7.POZNAŃSKAI mówicie: "Postępowanie Pana nie jest słuszne". Domu Izraela, każdego z was będę sądził według jego postępowania.
8.WARSZ.PRASKAA wy mówicie: To, co czyni Pan, nie jest sprawiedliwe! Otóż Ja będę was sądził, synowie Domu Izraela, wedle uczynków waszych.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jednak powiadacie: Niepoprawna jest droga Pana! Każdego, według jego postępków – tak będę was sądził, domu Israela!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITA wy twierdzicie: Postępowanie Pana nie jest słuszne. Posłuchaj, domu Izraela, każdego z was osądzę według jego postępowania.