« Eze 40:11 Księga Ezechiela 40:12 Eze 40:13 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A kraj przed komorami na jeden łokieć, a łokieć drugi końca z obu stron, a komory na sześć łokci były ztąd i z owąd.
2.GDAŃSKA.1881Była też wystawa przed komorami na jeden łokieć, także wystawa z drugiej strony na jeden łokieć, a każda też komora na sześć łokci z jednej, a na sześć łokci z drugiej strony.
3.GDAŃSKA.2017Przed wnękami była także przegroda na jeden łokieć, jeden łokieć miała też przegroda po drugiej stronie. Każda wnęka miała po sześć łokci z jednej i sześć łokci z drugiej strony.
4.CYLKOWA balustrada przed strażnicami: łokieć jeden (wysokości) i łokieć téż jeden balustrada z przeciwległej strony; każda zaś strażnica miała sześć łokci z jednej, a sześć łokci z drugiej strony.
5.TYSIĄCL.WYD5Przed wnękami była przegroda po jednym łokciu z jednej i z drugiej strony, każda wnęka zaś miała sześć łokci z jednej i z drugiej strony.
6.BRYTYJKAPrzed wnękami było ogrodzenie szerokości jednego łokcia z każdej strony, a wnęka miała sześć łokci z każdej strony.
7.POZNAŃSKAPrzed niszami znajdowała się balustrada. Po jednym łokciu miała balustrada z każdej strony. [Każda] nisza mierzyła sześć łokci po jednej i sześć łokci po drugiej [stronie].
8.WARSZ.PRASKAPrzed wnękami znajdowały się jakby szafy, miały po jednym łokciu z jednej i z drugiej strony. Wnęki zaś miały po sześć łokci z każdej strony.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A balustrada przed strażnicami miała jeden łokieć wysokości; także jeden łokieć miała balustrada z przeciwległej strony. Zaś każda strażnica miała sześć łokci z jednej i sześć łokci z drugiej strony.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzed wnękami znajdowała się przegroda. Z każdej strony miała ona łokieć grubości. Co do wnęk, to miały po sześć łokci, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony.