« Eze 40:12 Księga Ezechiela 40:13 Eze 40:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Mierzył téż bramę od dachu komory aż do dachu jéj, szerokość na dwadzieścia i pięć łokci, drzwi przeciw drzwiom.
2.GDAŃSKA.1881Potem wymierzył bramę od dachu komory jednej aż do dachu drugiej, szerokość na dwadzieścia i pięć łokci, a drzwi były przeciwko drzwiom.
3.GDAŃSKA.2017Potem zmierzył bramę od dachu jednej wnęki aż do dachu drugiej, szerokość była na dwadzieścia pięć łokci, a drzwi były naprzeciwko siebie.
4.CYLKOWI rozmierzył bramę od dachu jednej strażnicy do dachu drugiej: odległość dwadzieścia i pięć łokci drzwi naprzeciw drzwi.
5.TYSIĄCL.WYD5Potem zmierzył bramę od dachu wnęki do dachu drugiego, szerokość - dwadzieścia pięć łokci od drzwi do drzwi.
6.BRYTYJKAPotem zmierzył bramę od tylnej ściany jednej wnęki do tylnej ściany drugiej wnęki, szerokość jej była dwadzieścia pięć łokci od jednego otworu do drugiego.
7.POZNAŃSKAWymierzył też bramę od tylnej ściany [jednej] niszy do tylnej ściany [niszy z przeciwnej strony]. Szerokość wynosiła dwadzieścia pięć łokci. Wejście [do niszy po jednej stronie] znajdowało się naprzeciw wejścia [do niszy po drugiej stronie].
8.WARSZ.PRASKAZmierzył następnie samo wejście, od końca jednej wnęki do końca drugiej: szerokość ta wyniosła dwadzieścia pięć łokci od jednego otworu do drugiego.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zmierzył też bramę od dachu jednej strażnicy do dachu drugiej; drzwi naprzeciwko drzwi były w odległości dwudziestu pięciu łokci.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITW dalszej kolejności zmierzył szerokość bramy od tylnej ściany wnęki do tylnej ściany odpowiadającej jej wnęki po drugiej stronie pasażu. Wynosiła ona dwadzieścia pięć łokci.