« Eze 40:41 Księga Ezechiela 40:42 Eze 40:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A cztery stoły do całopalenia z kamienia kwadratowego uczynione, wzdłuż na półtora łokcia i wszerz na półtora łokcia, a na zwyż łokieć jeden: na którychby kładziono naczynie, którem ofiarują, całopalenie i ofiarę.
2.GDAŃSKA.1881A cztery stoły do całopalenia były z ciosanego kamienia, na półtora łokcia wdłuż, a wszerz na półtora łokcia, a wzwyż na jeden łokieć; na których kładziono naczynia, któremi bito całopalenia i inne ofiary.
3.GDAŃSKA.2017Te cztery stoły do całopalenia były z kamienia ciosanego, długie na półtora łokcia, szerokie na półtora łokcia i wysokie na jeden łokieć. Na nich kładziono sprzęt do zabijania ofiary całopalnej i innych ofiar.
4.CYLKOWCztery téż stoły stały przy wschodach z kamienia ciosanego na półtora łokcia długie, na półtora łokcia szerokie, a na jeden łokieć wysokie - na nich miano składać narzędzia, którémi zarzynano całopalenia i ofiary rzeźne.
5.TYSIĄCL.WYD5I cztery stoły do ofiary całopalenia były tam z ciosowych kamieni, długie na półtora łokcia i wysokie na jeden łokieć; na nich kładziono sprzęt do zabijania żertw na całopalenia i ofiary.
6.BRYTYJKACztery stoły z kamienia ciosanego dla ofiary całopalnej były półtora łokcia długie, półtora łokcia szerokie i łokieć wysokie; a na nich kładziono przybory do zarzynania zwierząt na całopalenia i ofiary krwawe.
7.POZNAŃSKADla żertw całopalnych były cztery stoły z kamienia ciosanego. Ich długość wynosiła półtora łokcia, szerokość półtora łokcia a wysokość jeden łokieć. Na nich kładziono narzędzia, którymi zabijano ofiary całopalne i ofiary zjednoczenia.
8.WARSZ.PRASKAByły też cztery stoły do składania całopaleń, wykonane z kamienia ciosanego, długie na półtora łokcia, szerokie też na półtora łokcia i wysokie na jeden łokieć. Na nich leżały narzędzia używane do składania całopaleń i innych ofiar.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także cztery stoły stały przy wejściach z ciosanego kamienia. Były długie na półtora łokcia, na półtora łokcie szerokie i na łokieć wysokie. Na nich miano składać narzędzia, którymi zarzynano całopalenia oraz ofiary rzeźne.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITCztery stoły do ofiar całopalnych były wykonane z kamienia ciosanego. Miały długość półtora łokcia, taką samą szerokość i łokieć wysokości. Przybory, którymi dokonywano uboju zwierząt na ofiary całopalne i krwawe, kładziono na półkach