« Eze 43:21 Księga Ezechiela 43:22 Eze 43:23 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A wtórego dnia ofiarujesz kozła kóz niepokalanego za grzech, i oczyszczą ołtarz, jako oczyścili cielcem.
2.GDAŃSKA.1881A wtórego dnia będziesz ofiarował kozła z kóz bez wady za grzech, i oczyszczą ołtarz, tak jako go cielcem oczyścili.
3.GDAŃSKA.2017A drugiego dnia złożysz kozła bez skazy na ofiarę za grzech i oczyszczą ołtarz, tak jak oczyścili go cielcem.
4.CYLKOWDnia zaś wtórego przywiedziesz kozła zdrowego na ofiarę zagrzeszną; i niech oczyszczą ofiarnicę, tak jak oczyścili ją cielcem.
5.TYSIĄCL.WYD5A dnia drugiego masz ofiarować kozła bez skazy jako ofiarę przebłagalną, oczyszczając ołtarz tak, jak oczyszczono go przy ofierze z młodego cielca.
6.BRYTYJKADrugiego dnia złożysz kozła bez skazy na ofiarę zagrzeszną, aby oczyścić ołtarz z grzechów, jak go oczyścili ofiarą cielca.
7.POZNAŃSKADrugiego dnia ofiarujesz kozła bez skazy na ofiarę przebłagania za grzech i dokona się oczyszczenie ołtarza, tak jak dokonano oczyszczenia przez [ofiarę] cielca.
8.WARSZ.PRASKADnia następnego złożysz kozła bez skazy jako ofiarę za grzechy i również w ten sposób oczyścisz ołtarz, podobnie jak się to dokona przy ofiarowaniu cielca.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś drugiego dnia przyprowadzisz zdrowego kozła na ofiarę zagrzeszną; i niech oczyszczą ofiarnicę, tak jak ją oczyścili cielcem.
10.EIB.BIBLIA.2016.LITDrugiego dnia złożysz kozła bez skazy na ofiarę zagrzeszną. Oczyścisz w ten sposób ołtarz ze związanych z nim grzechów, podobnie jak oczyszczono go ofiarą z cielca.