« Dan 3:16 Księga Daniela 3:17 Dan 3:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923Bo oto Bóg nasz, któremu służymy, może nas wyrwać z pieca ognia pałającego i z ręku twoich, o królu! wybawić.
2.GDAŃSKA.1881Bo oto lubo Bóg nasz, którego my chwalimy, (który mocen jest wyrwać nas z pieca ogniem pałającego, i z ręki twojej, o królu!) wyrwie nas,
3.GDAŃSKA.2017Nasz Bóg, którego chwalimy, może nas wyrwać z pieca rozpalonego ogniem i z twojej ręki. Czy wyrwie nas, królu;
4.TYSIĄCL.WYD1czy nasz Bóg, którego czcimy, może nas wyratować z rozpalonego pieca ognistego i czy zechce nas wyratować z twej ręki, królu,
5.TYSIĄCL.WYD5Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, zechce nas wybawić z rozpalonego pieca, może nas wyratować z twej ręki, królu!
6.BRYTYJKAJeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z twojej ręki, o królu.
7.POZNAŃSKAJeśli nasz Bóg, którego my czcimy, zechce nas wybawić, to wyrwie nas z pieca ogniem gorejącego i z rąk twoich, królu.
8.WARSZ.PRASKAJeżeli Bóg nasz, któremu służymy, zechce nas wyprowadzić z rozpalonego pieca i uwolnić z rąk twoich, to na pewno to uczyni.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto będzie, że Bóg, którego my chwalimy i który jest władny wyrwać nas z pieca pałającego ogniem – On nas wybawi!
10.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować z rozpalonego pieca i z twojej ręki, o królu, to nas wyrwie.